Sociaal betrokken

Het bedrijfsleven in Nederland kan in hoge mate bijdragen aan het geluk en welbevinden van de inwoners van Nederland. Om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij is werk heel erg belangrijk. Ondanks de invoering van de participatiewet blijkt het nog steeds erg moeilijk te zijn voor een groot deel van de bevolking om een passende werkplek te vinden. In de jaren voorafgaand aan de participatiewet heeft Macek Technika al besloten om juist aan die groepen die moeilijk aan het werk komen een werkplek te bieden.

We zien dat de mensen die de afgelopen jaren bij ons hun plek hebben gevonden ook hun plek in de maatschappij terug vinden. Het hebben van werk geeft niet alleen een inkomen maar ook structuur, sociale contacten, een doel in het leven en een mogelijkheid jezelf te ontplooien.

Binnen het sociaal ondernemen zetten we hier op in:

  • Permanente aangepaste werkplekken bieden voor mensen die blijvend zijn aangewezen op ondersteuning en een aangepaste werkomgeving
  • Werkervaringsplekken bieden om mensen te upgraden die bij een (r)entree op de arbeidsmarkt nog niet productief of ervaren genoeg zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan vluchtelingen die de taal nog niet beheersen, schoolverlaters zonder diploma en langdurig werklozen
  • Inzetten op kennismakingstrajecten en stages voor leerlingen vanuit de VSO, MBO1 en statushouders.

Onze prestaties op het gebied van sociaal ondernemen worden iedere 2 jaar gecontroleerd aan de hand van de PSO standaard.

Daarnaast zijn we partner van De Normaalste Zaak en oud ambassadeur Brabants Besten