PSO 30+ voor Macek Technika

PSO Trede 3

Gedeputeerde Bert Pauli: “Macek Technika aantoonbaar voorbeeld van een sociale onderneming”

Macek Technika heeft wederom Trede 3 van de PSO behaald! In 2012 was Macek Technika een van de eerste 12 bedrijven die het PSO certificaat ontvingen. De externe toets is daarbij het grootste belang voor het bedrijf. “Het is goed een keer in de 2 jaar door een deskundige je eigen processen onder de loep te laten nemen. Dit zorgt voor nieuwe inzichten en de mogelijkheid bij te sturen waar nodig”. Het belang van het PSO certificaat voor Nederland is veel groter, het is belangrijk er alles voor te doen dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt.

Macek Technika in Oss is producent van een groot aantal kunststof producten die door middel van kunststof spuitgieten vervaardigd worden. deze producten vinden in eerste instantie hun weg naar bedrijven maar ook bij de gemiddelde supermarkt vindt je producten die vervaardigd zijn bij Macek Technika.

PSO 30+ certificaat
60% van de personeelsleden van het bedrijf heeft een, zogenoemde, afstand tot de arbeidsmarkt, echter op de werkvloer wordt geen verschil gemaakt tussen regulier personeel en personeel uit de doelgroep. Het bedrijf hecht er aan iedereen in zijn eigen waarde te laten en uit te gaan van de kwaliteiten van mensen in plaats van de beperkingen. Dit zorgt voor een bijzonder divers personeelsbestand. De samenwerking met de Gemeente Oss, interne coaching en onderling begrip zorgt er voor dat veel trajecten goed lopen.

Landelijk keurmerk
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO maakt sinds 2012 zichtbaar wat een organisatie bijdraagt aan de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. De PSO is een landelijk wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument en keurmerk dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie een sociale werkgever is (gericht op arbeidsparticipatie). PSO-gecertificeerde organisaties bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk en ontwikkeling in de eigen organisatie.

OSS Macek tecnica ontvangt het PSO certificaat