De normaalste zaak

Werkgevers die partner zijn van De Normaalste Zaak delen dezelfde ambitie: groeien naar een inclusieve organisatie waar mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deel van uitmaken.

Door actief onderdeel uit te maken van dit netwerk proberen we inclusief werkgeverschap te promoten.

Macek Technika  heeft zich aangesloten als partner van het netwerk. Kijk ook op http://www.denormaalstezaak.nl/

Publicatie